نگرانی جهانگیری از قطبی کردن جامعه

نگرانی جهانگیری از قطبی کردن جامعه

سه شنبه ۱۹ اردیبهشت 1396 - 17:13

اسحاق جهانگیری نامزد انتخابات ریاست جمهوری در اکانت توییتر خود نسبت به قطعی کردن جعلی  فضای جامعه ابراز نگرانی کرد.

وی نوشته است: من احساس خطر می‌کنم.قطبی کردن جعلی جامعه وبه جان هم انداختن مردم می‌دانم چه بلایی سرکشور می‌آورد. وضعیت کشورهای منطقه را ببینید که چگونه شده

>Saaad School

اسحاق جهانگیری نامزد انتخابات ریاست جمهوری در اکانت توییتر خود نسبت به قطعی کردن جعلی  فضای جامعه ابراز نگرانی کرد.

وی نوشته است: من احساس خطر می‌کنم.قطبی کردن جعلی جامعه وبه جان هم انداختن مردم می‌دانم چه بلایی سرکشور می‌آورد. وضعیت کشورهای منطقه را ببینید که چگونه شده