کابینه،اولین آزمون روحانی

احسان مهرابی

شنبه ۳۰ اردیبهشت 1396 - 06:50

 

کابینه اولین آزمون حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری است.در دولتهای اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی،کابینه دوم ضعیف تر از کابینه اول بوده است.ضعیف بودن کابینه دوم اکبر هاشمی رفسنجانی می توانست از جهاتی توجیه منطقی داشته باشد،از جمله اینکه دیگر جناح مشهور به راست،مانند سابق از او حمایت نمی کرد.دولت دوم محمد خاتمی اما با وجود همراهی مجلس ششم از جهاتی ضعیف تر از کابینه اول او از کار درآمد.

Saaad School

 ترکیب این کابینه شاید یکی از دلایل دلسردی بخشی از حامیان اصلاح طلبان و شرکت نکردن آنان در انتخابات شوراهای شهر دوم بود.چنانچه کابینه دوم حسن روحانی ضعیف تر از کابینه اول او باشد،انتخابات مجلس یازدهم و ریاست جمهوری بعد را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 حسن روحانی همچنین با مطالبات جدیدی نیز مواجه است. حضور یک زن در کابینه و یا حداقل انتصاب یک استاندار زن(دراین یادداشت توضیح داده شده که چرا انتصاب یک زن به عنوان استاندار،می تواند به اندازه انتصاب یک وزیر زن اهمیت داشته باشد).

 روحانی در دولت دوم خود با مطالبات دیگری نیز مواجه است. انتصاب استاندار اهل سنت در استانهایی با اکثریت اهل سنت از جمله این مطالبات است.در دولت اول روحانی برای اولین بار یک سنی به عنوان معاون وزیر نفت و یک سنی به عنوان سفیر منصوب شدند.انتصاب افراد دیگری از اهل سنت به عنوان وزیر و یا سفیر قاعدتا یکی از مطالبات از حسن روحانی است.

 در دولت اول حسن روحانی انتصاب استانداران در هماهنگی با نمایندگان مجلس نهم باعث شد که استاندارانی در طراز دولت منصوب نشوند. اینک روحانی وقت دارد که در دولت دوم خود استاندارانی باب میل خود انتخاب کند. استانداران دولت دوم در انتخابات مجلس یازدهم و ریاست جمهوری بعد بسیار تاثیرگذار خواهند بود.در دولت اول به هر حال استانداران چشم به دولت دوم دارند و به دولت وفادار می مانند.در دولت دوم اما ممکن است که برخی از استانداران خود را با گروه های دیگری که تصور می کنند،دولت آینده را در اختیار می گیرند،هماهنگ شوند.

 در برخی از موارد حتی ممکن است استانداران در برابر فشارها در انتخابات چندان مقاومت نکنند،چنانچه برخی از استانداران دولت خاتمی در سال ۸۴ در مقابل تقلب ها چندان مقاومت نکردند.