انتقاد دوباره دبیر شورای نگهبان از ثبت نام ۱۲ هزار نفر در انتخابات مجلس

انتقاد دوباره دبیر شورای نگهبان از ثبت نام ۱۲ هزار نفر در انتخابات مجلس

شنبه ۲۰ خرداد 1396 - 08:49

دبیر شورای نگهبان از ثبت نام 12 هزار نفر در انتخابات مجلس انتقاد کرد و گفت که « جای سوال دارد چرا این همه ثبت نام می کنند ، هرچند که اکثریت آنها به دلیل عدم احراز صلاحیت تایید نمی شوند یعنی مشخص نیست که چکاره است و شناسایی نمی شوند».

احمد جنتی گفت: ما در احراز این صلاحیت ها از نیروی انتظامی کمک می گیریم وآنها نیز کمک می کنند ، حتی در این مقوله از سپاه و دستگاه های امنیتی نیز کمک دریافت می کنیم و از ماحصل این جمع بندی ها به نتیجه احراز صلاحیت داوطلبان می رسیم.

>Saaad School

دبیر شورای نگهبان از ثبت نام 12 هزار نفر در انتخابات مجلس انتقاد کرد و گفت که « جای سوال دارد چرا این همه ثبت نام می کنند ، هرچند که اکثریت آنها به دلیل عدم احراز صلاحیت تایید نمی شوند یعنی مشخص نیست که چکاره است و شناسایی نمی شوند».

احمد جنتی گفت: ما در احراز این صلاحیت ها از نیروی انتظامی کمک می گیریم وآنها نیز کمک می کنند ، حتی در این مقوله از سپاه و دستگاه های امنیتی نیز کمک دریافت می کنیم و از ماحصل این جمع بندی ها به نتیجه احراز صلاحیت داوطلبان می رسیم.