تکذیب انتقال آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر به آلمان

جمعه ۲۶ خرداد 1396 - 21:07

علی مرادخانی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که «آیا قرار است ،آثار موجود در گنجینه موزه هنرهای معاصر که اخیرا در محل این موزه به نمایش گذاشته شده، قرار است ظرف چند روز آینده برای نمایش به آلمان ارسال شود؟» گفت:

این آثار که برای مدتی در موزه هنرهای معاصر به نمایش درآمد، دوباره به گنجینه موزه بازمی گردد و برنامه ای برای ارسال آن وجود ندارد. بدیهی است هر برنامه ای در اینگونه موارد، ابتدا به اطلاع عموم، دست اندرکاران و فعالان این حوزه خواهد رسید که البته چنین برنامه ای فعلا در وزارت ارشاد در دستور کار نیست.

>Saaad School

علی مرادخانی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که «آیا قرار است ،آثار موجود در گنجینه موزه هنرهای معاصر که اخیرا در محل این موزه به نمایش گذاشته شده، قرار است ظرف چند روز آینده برای نمایش به آلمان ارسال شود؟» گفت:

این آثار که برای مدتی در موزه هنرهای معاصر به نمایش درآمد، دوباره به گنجینه موزه بازمی گردد و برنامه ای برای ارسال آن وجود ندارد. بدیهی است هر برنامه ای در اینگونه موارد، ابتدا به اطلاع عموم، دست اندرکاران و فعالان این حوزه خواهد رسید که البته چنین برنامه ای فعلا در وزارت ارشاد در دستور کار نیست.