گمانه زنی درباره وزرای احتمالی

گمانه زنی درباره وزرای احتمالی

شنبه ۲۷ خرداد 1396 - 06:29

روزنامه اعتماد در گزارشی از تغییر تعدادی از وزرای دولت خبر داده است. به گفته این روزنامه از محمد شریعتمداری به عنوان وزیر جدید کشور،محمد علی نجفی،شهيندخت مولاوردی و محمد باقر نوبخت برای وزارت آموزش و پرورش،حسينعلی اميری به عنوان گزینه وزارت دادگستری، اشرف افخمی به عنوان گزينه وزارت بازرگانی،نام برده می شود.

این روزنامه همچنین از احتمال انتصاب رضا فرجی دانا به عنوان وزیر علوم و حسین مرعشی به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خبر داده است.

>Saaad School

روزنامه اعتماد در گزارشی از تغییر تعدادی از وزرای دولت خبر داده است. به گفته این روزنامه از محمد شریعتمداری به عنوان وزیر جدید کشور،محمد علی نجفی،شهيندخت مولاوردی و محمد باقر نوبخت برای وزارت آموزش و پرورش،حسينعلی اميری به عنوان گزینه وزارت دادگستری، اشرف افخمی به عنوان گزينه وزارت بازرگانی،نام برده می شود.

این روزنامه همچنین از احتمال انتصاب رضا فرجی دانا به عنوان وزیر علوم و حسین مرعشی به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خبر داده است.