سهم هر عضو شورا، انتخاب ۳ منتخب برای شهرداری شد

سهم هر عضو شورا، انتخاب ۳ منتخب برای شهرداری شد

شنبه ۲۷ خرداد 1396 - 11:33

افشین حبیب‌زاده، عضو شورای شهر پنجم، از تعیین روند انتخاب شهردار بعدی تهران خبر داد و گفت که فرایند انتخاب شهردار آینده در جلسه اعضای شورا تصویب شده است.

Saaad School

او  با اشاره به اینکه این تصمیم گیری در جلسه ای با حضور اکثریت اعضای منتخب شورای پنجم و در دفتر احمد مسجدجامعی اتخاذ شد، گفت: مقرر شد هر عضو شورا سه نفر را به عنوان داوطلب برای شهرداری تهران معرفی و پیشنهاد کند.

به گفته حبیب زاده، از میان کاندیداها هر کسی که حداقل ۵ رای کسب کند، وارد لیست اولیه کاندیدهای شهردار تهران خواهد شد.

او وعدع داد که جزئیات این فرآیند و شاخص‌های انتخاب شهردار آینده توسط رئیس سنی شورای پنجم، مرتضی الویری، تشریح خواهد شد.