ورود شورایعالی امنیت ملی به تبلیغات تلویزیونی

ورود شورایعالی امنیت ملی به تبلیغات تلویزیونی

شنبه ۲۷ خرداد 1396 - 13:24

شورای عالی امنیت ملی هرگونه تبلیغات تجاری محصولات و خدمات ایرانی در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان خارجی را ممنوع اعلام کرد.