تصاحب دانشگاه آزاد برای انتخابات

احسان مهرابی

دوشنبه ۲۶ تیر 1396 - 07:27

ریاست فرهاد رهبر بر دانشگاه آزاد را می توان از جمله اقدامات و صف آراییهای رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش برای انتخابات مجلس یازدهم دانست.دانشگاه آزاد یکی از یادمانهای اکبر هاشمی رفسنجانی بود و به همین دلیل آیت الله خامنه ای برای تصاحب آن شدیدا عجله داشت و در اقدامی غیر متعارف علی اکبر ولایتی را سریعا به عنوان رییس هیات موسس این دانشگاه منصوب کرد.

Saaad School

دانشگاه آزاد همچنین از جمله نهادهای موثر در هر انتخاباتی بوده است.

علی اکبر ولایتی در برخی از موضوعات سیاسی با هاشمی رفسنجانی همراه بود و در مناظره های انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ نیز عملا در کنار حسن روحانی قرار گرفت. با این حال وی در دانشگاه آزاد تنها در راستای منافع گروه های تندروی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی عمل کرده، به گونه ای که حتی اگر احمدی نژاد نیز می خواست تغییراتی در دانشگاه آزاد به وجود بیاورد مانند او عمل می کرد.

دانشگاه آزاد به دلیل گردش مالی و  گستردگی شعبه ها همواره برای جریانات سیاسی مورد توجه بوده و به نوعی حیاط خلوت محسوب می شده است. این نهاد معمولا در انتخابات مجلس نیز تاثیر گذار است و به دلیل همین بده بستانها با نمایندگان مجلس است که هر از چند گاهی نامه تقدیر بیش از ۱۰۰ نماینده از این نهاد منتشر می شود.

حیات خلوت دانشگاه آزاد همچنین فرصتی برای گروه های سیاسی است تا نزدیکان خود را به تدریس در این دانشگاه بگمارند و با عبارت استاد دانشگاه منزلتی جدید برایشان دست و پا کنند. با این تفاسیرحامیان تندروی رهبر جمهوری اسلامی این نهاد را از جمله پایگاه های خود در انتخابات مجلس آینده تصور می کنند.

دانشگاه آزاد البته یک شمشیر دولبه است و محمود احمدی نژاد نیز با اطلاع از نفرت برخی از مردم از این نهاد دست روی آن گذاشته بود.هاشمی رفسنجانی نیز در برخی از انتخابات چوب دانشگاه آزاد را خورد. این نهاد هر چند می تواند پشتیبانی اصولگرایان در انتخابات آینده را بر عهده بگیرد اما می تواندنارضایتی از عملکرد اصولگرایان را در شهرهای کوچک ایران گسترش دهد.