تصفیه های پس از شکست

احسان مهرابی

شنبه ۳۱ تیر 1396 - 19:15

استعفای امامان جمعه کرمان و بیرجند به فاصله کوتاهی پس از انتخابات ریاست جمهوری 96،نشان از یک تصفیه در نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی دارد.تصفیه ای که پس ازانتخابات ریاست جمهوری 76 در سپاه پاسداران و برخی از نهادها انجام شد.

هر چند که این نهادها در طول 20 سال گذشته حداکثر تصفیه ممکن را داشته انداما برخی از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی روابط نزدیکی با هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی داشتند و آنگونه که مطلوب آیت الله خامنه ای بود،در مقابل آنان نایستادند.

Saaad School

استعفای یحیی جعفری، امام جمعه کرمان که به گفته نزدیکان حسن روحانی بر اثر «فشارهای سیاسی» انجام شده و همچنین استعفای علی رضایی امام جمعه بیرجند،حکایت از آن دارد که رهبر جمهوری اسلامی دیگر تحمل معدود امام جمعه های مشهور به اعتدال گرا را ندارد،حتی اگر حمایت آنان از دولت در خفا باشد.اینک مطلوب آیت الله خامنه ای امام جمعه هایی مانند احمد خاتمی هستند که صریحا به دولت بتازند،تا آن جا که از تخلف در انتخابات سخن بگویند.

روند تصفیه امامان جمعه پس از دوم خرداد 76 آغاز شد.آیت الله خامنه ای اما آن زمان اعتماد به نفس لازم برای این تغییرات را در خود نمی دید.پس با دادن مجوز به گروه انصار حزب الله،شرایطی را فراهم کرد که آیت الله طاهری، امام جمعه اصفهان،خود استعفا دهد.پس از آن برخی از دیگر امامان جمعه نزدیک به جریان چپ از جمله آیت الله زرندی امام جمعه کرمانشاه برکنار شدند.اینک امامان جمعه نزدیک به جریان اصلاح طلب درکل کشور انگشت شمارند و مشهورترین آنها آیت الله نورمفیدی،امام جمعه گرگان، است.

پس از دوم خرداد 76 تصفیه در سپاه پاسداران نیز رخ داد و سردارانی که از محمد خاتمی حمایت کرده بودند،از سمتهای خود برکنار شدند.مشهورترین آنها مرتضی قربانی،فرمانده لشکر 14 امام حسین بود که با انتصاب به سمت فرماندهی قرارگاه خانه سازی برای نیروهای سپاه پاسداران عملا تحقیر شد.

پس از دوم خرداد 76 همچنین تعدادی از نیروهای نزدیک به جریان چپ در نهادهایی مانند دفتر نمایندگی رهبری در دانشگاه ها تصفیه شدند.

اینک دور دیگری از تصفیه درنهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی با حذف برخی از امامان جمعه آغاز شده است. تصفیه ای که از الگوی قبلی تبعیت می کند و انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بعدی را هدف گرفته است.