مرعشی: نجفی سمت شهردار تهران را پذیرفت

مرعشی: نجفی سمت شهردار تهران را پذیرفت

یکشنبه ۸ مرداد 1396 - 09:47

حسین مرعشی که خود یکی از کاندیداهای شهرداری تهران است،  اعلام کرد که محمدعلی نجفی، دیگر نامزد منتخب اعضای شورای شهر،  این سمت را پذیرفته است.

 حسین مرعشی  افزود: "آقای نجفی روز گذشته این سمت را پذیرفتند و اکنون در حال تنظیم برنامه خود برای ارائه هستند."

Saaad School

شورای شهر تهران ۷ نفر را برای شهرداری تهران کاندیدا کرده است که قرار است از میان آنها یک نفر نهایی شود.