مخالفت بی هزینه مراجع تقلید با وزیر زن و سنی

احسان مهرابی

جمعه ۲۰ مرداد 1396 - 19:52

پس از اعتراض سه نماینده مجلس به «هماهنگی»فهرست کابینه حسن روحانی با رهبر جمهوری اسلامی،دفتر آیت الله خامنه ای اطلاعیه ای منتشر و تائید کرد که انتخاب چهار وزیر با موافقت او انجام می شود و او در انتخاب چند وزیر دیگر نیز دخالت دارد.به این ترتیب انتشار خبر دخالت خامنه ای در چینش کابینه باعث شد که او به نقش خود دراینباره اذعان کند.

به جزرهبر جمهوری اسلامی افراد ذی نفوذ دیگری از جمله مراجع تقلید شیعه نیز درچینش کابینه نقش دارند و نظرات خود را اعمال می کنند،بدون اینکه هزینه ای بابت آن  بپردازند.

Saaad School

از دولت اول محمد خاتمی به بعد تاکنون بارها مطرح شده که مراجع تقلید با معرفی وزیر زن معرفی کرده اند اما مقامات دولت خاتمی اعلام نکردند کدام یک از مراجع تقلید به دولتها برای معرفی نشدن وزیر زن فشار آورده اند.این مراجع تقلید همچنین بابت این مخالفت مورد شماتت نیز قرار نگرفته و هزینه ای نپرداخته اند.

محمد حسینی،وزیر ارشاد در دولت محمود احمدی نژاد،اعلام کرده که پس از معرفی وزیر زن،مراجع تقلید دیگر به وزرا وقت ملاقات نمی داده اند.او البته به نام این مراجع تقلید اشاره ای نکرده است.

همزمان با مخالفت مراجع تقلید اما علی رضا مرندی،وزیر اسبق بهداشت و نماینده مجلس نهم که از مرضیه وحید دستجردی در جلسه رای اعتماد دفاع کرد،گفته که پیش از جلسه رای اعتماد به نزد آیت الله خامنه ای رفته و او گفته که با وزیر شدن زنان مخالفتی ندارد.

رهبر جمهوری اسلامی درمقاطع دیگری،نظرات متفاوتی بیان کرده،از جمله سال 92 که افتخار به تعداد وزیر و یا نماینده زن «غلط است».از سوی دیگرموافقت با وزارت زنان می تواند تنها محدود به دولت احمدی نژاد و از امتیازهای او به رئیس جمهور مطلوبش بوده باشد و معلوم نیست برای دیگر روسای جمهور این مجوز را صادر کند.

به هرحال اما با وجود نقش رهبر جمهوری اسلامی،نقش مراجع تقلید نیز در به وزارت نرسیدن زنان قابل کتمان نیست.مراجع تقلید همچنین در جلوگیری از حضور اهل سنت در سمتهای حکومتی نقش داشته اند. از جمله در مجلس ششم و پس از آنکه  جلال جلالی زاده،نماینده سنندج به عنوان عضو هیئت رئیسه موقت انتخاب شد،تعدادی از مراجع تقلید از هیئت رئیسه مجلس خواستند که او درهئیت رئیسه دائم نامزد نشود.

حاصل داسه، فعال سیاسی کرد و نماینده سابق مجلس نیز در مصاحبه با وب سایت کمپین بین المللی حقوق بشر درایران فاش کرده که برخی از مراجع تقلید در تماس با حسن روحانی از او خواسته اند که وزیر اهل سنت معرفی نکند و گفته اند،«این سنی بازی‌ها را جمع کنید».

این مراجع تقلید اما به دلیل این رفتارهای خود هزینه خاصی نمی پردازند،نه از وجوهاتی که مردم به آنان می پردازند کم می شود و نه حتی کسی بابت این نظرات از آنها انتقاد می کند.شاید به این دلیل که سمت همه مخالفتها به سوی رهبر جمهوری اسلامی است و برخی مخالفان احساس می کنند،نباید مرجعیت را در مقابل او تضعیف کرد.