خانه تکانی در فراکسیون امید

احسان مهرابی

دوشنبه ۳۰ مرداد 1396 - 12:19

نتایج رای مجلس به کابینه حسن روحانی بار دیگر یک شکست برای فراکسیون امید مجلس بود.فراکسیونی که  در بزنگاه های گذشته نیز چندان موفق نبوده.با وجود اعلام نظر فراکسیون حامیان علی لاریجانی در مجلس و رای منفی این فراکسیون به حبیب الله بی طرف محمود حجتی و محمد جواد آذری جهرمی فراکسیون امید درباره وزرای پیشنهادی موضع نگرفت.در نهایت درحالی که وزرای منسوب به اصولگرایان رای بالایی کسب کردند حبیب الله بی طرف رای اعتماد نگرفت.

Saaad School

محمدرضا عارف رییس فراکسیون امید مجلس پیش از این سمتهای معاون اول رییس جمهور و وزارت را تجربه کرده و نماینده مجلس نبوده است. او گویا در قامت ریاست فراکسیون امید همچنان شان معاون اولی برای خود قائل است و فراکسیون را نیز با همین روش مدیریت می کند.درحالی که فضای مجلس متفاوت با دولت است و همه نمایندگان مجلس شان یکسانی برای خودقائل هستند.

گویا دیگر اعضای این فراکسیون نیز با وجود سابقه طولانی نمایندگی مجلس حوصله ای برای کمک به عارف ندارند.پیش از این نیز معمول نبوده که رییس یک فراکسیون در میانه مجلس تغییر کند اماپیش از این نیز مرسوم بوده که وقتی رییس فراکسیون توان اداره فراکسیون را نداشته برخی از اعضای فراکسیون در قامت نایب رییس و یا عنوانهای دیگر در مدیریت فراکسیون مشارکت داشته اند.

نتایج رای اعتماد به کابینه ضرورت یک خانه تکانی در فراکسیون امید را بار دیگر یادآوری می کند.این خانه تکانی می تواند با تغییر ساختار فراکسیون و ایجاد یک ساختار تصمیم گیری علاوه بر هیات رییسه فراکسیون آغاز شود.

پیش از اینها اما باید اعضای فراکسیون به ضرورت این تغییر باور داشته باشند.پس ازرای اعتماد اعضای این فراکسیون تلاش  کردند که رای نیاوردن حبیب الله بی طرف را به موضوعاتی مانند صداقت او و ندادن وعده به نمایندگان توجیه کنند.پیش از این نیز اعضای فراکسیون امید برخی از شکستهای خود را به حساب بد عهدی حامیان علی لاریجانی گذاشته بودند.

هرچند ممکن است درروابط شخصی این استدلالها درست باشد اما موضوعاتی مانند فریب خوردن از علی لاریجانی و حامیشانش حداقل نشان از آشنا نبودن هیات رییسه فراکسیون امید از مناسبتهای سیاسی دارد.

شاید بهتر باشد که اعضای این فراکسیون به جای بهانه تراشی در نشستی با صاحب نظران بیرون مجلس ضعفهای خود را بررسی و برای حل مشکلات آینده چاره اندیشی کنند.