انتخاب رسمی نجفی به عنوان شهردار و محسن هاشمی به عنوان رئیس شورا

انتخاب رسمی نجفی به عنوان شهردار و محسن هاشمی به عنوان رئیس شورا

چهارشنبه ۱ شهریور 1396 - 07:21

اعضای شورای شهر در اولین جلسه محمد علی نجفی را به عنوان شهردار و محسن هاشمی را به رئیس شورای شهر تهران انتخاب کردند.این دو در جلسات غیر رسمی شورا نیز به این سمتها انتخاب شده بودند.

روز چهارشنبه و در اولین جلسه رسمی شورای شهر محمدعلی نجفی با کسب 21 رای به عنوان شهردار تهران انتخاب شد.محسن هاشمی به عنوان تنها نامزد ریاست شورا با کسب 20 رای ، رییس شورای شهر تهران شد. 
همچنین ابراهیم امینی نیز با کسب 21 رای به عنوان نایب رئیس شورای شهر اسلامی تهران انتخاب شد. 
Saaad School

دراین انتخابات، زهرا نژادبهرام با 21 رای و بهاره آروین نیز با 19 رای به عنوان منشی های هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران انتخاب شدند. 
علی اعطا نیز با کسب 18 رای به عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران انتخاب شد.