امید نا امید بی طرف

احسان مهرابی

سه شنبه ۷ شهریور 1396 - 09:58

 فراکسیون امید مجلس همچنان آماج حملات منتقدان است و حتی برخی از اعضای این فراکسیون نیز ضرورت تغییر درآن گفته اند. به خصوص اینکه امید حبیب الله بی طرف وزیر پیشنهادی نیرو را ناامید کرده اند.

.منتقدان فراکسیون اما دیدگاه های متفاوتی دارند،برخی از  رای تعدادی از اعضا به وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات انتقاد می کنند و برخی دیگر از رای نیاوردن حبیب الله بی طرف. برخی از انتقادها از جمله شفاف نبودن فراکسیون و اعلام نکردن موضع رسمی با وظایف فراکسیون تناسب دارد. برخی انتقادها از جمله رای کم وزیران اصلاح طلب و عدم رای اعتماد مجلس به حبیب الله بی طرف با بخشهایی از وظایف فراکسیون تناسب دارد.

Saaad School

فراکسیون امید مجلس اگر چه فراکسیون اصلی حامی دولت حسن روحانی محسوب می شود اما ممکن است به عنوان فراکسیون گاهی اختلاف نظرهایی نیز با دولت داشته باشد. این روند پیش از این نیز سابقه داشته است و مجلس اصلاح طلب ششم به رضا فرجی دانا و نصرالله جهانگرد،دو وزیر پیشنهادی دولت خاتمی برای وزراتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم رای نداد.

از سوی دیگر هر چند فراکسیون امید مجلس می توانسته حبیب الله بی طرف را در جلب رای نمایندگان کمک کند اما به هر حال جلب نظر نمایندگان وظیفه این فراکسیون نبوده که بابت آن ملامت شود.موضوعاتی که در رای اعتماد به آقای بیطرف مطرح شد از جمله طرح های انتقال آب از موضوعات جدید در فضای سیاسی و رسانه ای ایران است و جناح های سیاسی هنوز درباره آن به جمع بندی نرسیده اند.از این رو ممکن است اعضای فراکسیون امید نیز نظرات متفاوتی در اینباره داشته باشند.

حبیب الله بی طرف نیز به دلیل دور بودن از فضای مجلس در 16 سال گذشته نتوانست در نطقی قوی از خود دفاع کند. شاید او کوچکترین تصوری از احتمال رای منفی مجلس نداشت چرا که سابقه نداشته یک وزیر نیرو رای اعتماد نیاورد و یا حتی به صورت جدی مورد سئوال قرار گیرد.

بی طرف و نزدیکان او همچنین در دوره وزارت خود مدیران جوانی منصوب نکردند که این مدیران به مرور بتوانند بین پروژه های وزارت نیرو و نگرانی های زیست محیطی توازنی برقرار کنند وعملا نگاه حاکم بر مدیریت وزارت نیرو نگاه سنتی گذشته است.

رای منفی مجلس به بیطرف هر چند باعث جلب توجه به موضوعات زیست محیطی شده است،اما بعید است که بتواند یک تغییر کلی در مدیریت وزارت نیرو به وجود بیاورد.