مخالفت بی هزینه مراجع تقلید با حضور زنان در ورزشگاه ها

احسان مهرابی

چهارشنبه ۱۵ شهریور 1396 - 06:56

پس از ۱۱ سال از صدور دستور محمود احمدی نژاد رییس جمهور وقت ایران برای حضور زنان در ورزشگاه ها هنوز این طلسم نشکسته است.مراجع تقلید شیعه اصلی ترین مخالفان حضور زنان در ورزشگاه ها بودند.

Saaad School

تعدادی از مراجع تقلید به رییس جمهور ایران نامه نوشتند و تعدادی نیز صریحا با این دستور مخالفت کردند.

لطف الله صافی گلپایگانی اين كار را« خلاف شرع و تنازل ظاهر از مواضع اسلامي برشمرد».

ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید از جمله مراجعی بود که با این دستور مخالفت کرد و گفت:هنگامي همه در خانه به راحتي مي‌توانند اين مسابقات را به صورت زنده در تلويزيون ببينند، چه ضرورتي وجود دارد كه بانوان و خانواده‌ها در فضاي نا‌امن ورزشگاه‌ها و در اين اماكن حضور پيدا كنند؟ چرا مسئله‌اي را كه ضرورت ندارد اين‌گونه در جامعه مطرح سازيم تا شوك شديدي به جامعه وارد شود.

محمد فاضل لنکرانی نیز اعلام کرد که حضور زنان « در مكانهاي عمومی ورزشي كه همراه با اختلاط است به هيچ وجه جايز نيست».

ميرزا جواد تبريزي نیز اعلام کرد که « اجتماع زنان و مردان در اماكن ورزشی كه معمولاً همراه با امور فساد انگيز و ارتكاب حرام است،بر مردان و زنان جايزنيست».

اینک محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهورتازه از سفر قم و دیدار با مراجع تقلید بازگشته و  دولت حسن روحانی به دلایل سیاسی همچنان قصد دارد رابطه خود با مراجع تقلید شیعه را بر هم نزند.

پیش از این مراجع تقلید از معرفی وزیر زن و اهل سنت ممانعت کرده بودند.

مراجع تقلید همچنین حتی دولت اصلاح طلب محمد خاتمی نیز برای امتیاز دادن به مراجع تقلید وزیر زن معرفی نکرد.

بعید است دولت حسن روحانی برای جلب نظر زنان حامی خود تن به درگیری به مراجع تقلید برای ورود زنان به ورزشگاه ها دهد.دولت تنها می تواند با رایزنی با مراجع تقلید آنان را راضی به تغییر نظر خود کند.اما تا زمانی که فشار اجتماعی وجود نداشته باشد بعید است که مراجع تقلید به این تغییر راضی شوند.

همانطور که در یادداشت قبل اشاره شد این مراجع تقلید اما به دلیل این رفتارهای خود هزینه خاصی نمی پردازند،نه از وجوهاتی که مردم به آنان می پردازند کم می شود و نه حتی کسی بابت این نظرات از آنها انتقاد می کند.