دادگاه حمید بقایی ۲۵ مهرماه برگزار می‌شود

دادگاه حمید بقایی ۲۵ مهرماه برگزار می‌شود

سه شنبه ۲۱ شهریور 1396 - 15:39

سید علی اصغر حسینی، وکیل حمید بقایی گفت: بر اساس اعلام دادگاه شعبه ۱۰۵۷ کیفری ۲، اولین جلسه دادگاه آقای حمید بقایی برای ۲۵ مهر ماه تعیین وقت شده است.

موکل بنده آقای حمید بقایی معتقد است که باید دادگاه به صورت علنی برگزار شود تا مردم در جریان حقایق ماجرا قرار گیرند.

Saaad School

 ان‌شاءالله از روزهای آینده موارد اتهامی همراه با پاسخ‌های حقوقی منتشره به استحضار مردم خواهد رسید.