تناقض دو مقام دولتی درباره استاندار زن

تناقض دو مقام دولتی درباره استاندار زن

چهارشنبه ۲۲ شهریور 1396 - 15:23

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، وعده داده که در انتخاب استانداران، استاندار زن نیز به کار گرفته شود، همزمان  محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور گفته است که «بانوان باید مراحلی را طی کنند تا به مسئولیت بالاتر برسند.»

Saaad School

رحمانی فضلی با بیان اینکه تاکنون هفت استاندار تعیین شده‌اند،  در پاسخ به خبرنگاری گفته که در میان ۲۴ استان باقی مانده "تلاش می‌کنیم که اگر بتوانیم استاندار زن هم داشته باشیم."

اما محمود واعظی، با اشاره به اینکه دولت تفکیک جنسیتی ندارد، گفته است: باید به گذشته بازگردیم ، آقایان مراحلی را طی کرده‌اند و در زمانی بخشدار و فرماندار و معاون استاندار بوده‌اند. ما این کار را اخیرا شروع کردیم و تعدادی فرماندار زن در دولت یازدهم گذاشتیم و بعضی معاونین استانداران نیز از خانم‌ها بوده‌اند، بنابراین این کار کمی زمان می‌برد، اما ما محدودیتی به آن معنا قائل نیستیم.