نماینده رهبری در سپاه: شخص بشار اسد خط قرمز ایران است

نماینده رهبری در سپاه: شخص بشار اسد خط قرمز ایران است

پنجشنبه ۲۳ شهریور 1396 - 06:18

نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران «دفاع از حریم اهل بیت » ، «حفظ سوریه در جبهه مقاومت»،«استقلال و تمامیت ارضی» و «حفظ شخص بشار اسد» را چهار خط قرمز جمهوری اسلامی ایران در سوریه بیان کرد.

علی سعیدی گفت:دشمن تلاش می کرد، سوریه را از جبهه مقاومت جدا کند اما امروز سوریه و عراق در خدمت اسلام هستند.

>Saaad School

نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران «دفاع از حریم اهل بیت » ، «حفظ سوریه در جبهه مقاومت»،«استقلال و تمامیت ارضی» و «حفظ شخص بشار اسد» را چهار خط قرمز جمهوری اسلامی ایران در سوریه بیان کرد.

علی سعیدی گفت:دشمن تلاش می کرد، سوریه را از جبهه مقاومت جدا کند اما امروز سوریه و عراق در خدمت اسلام هستند.