ثبت نام ۳۷۰ دانش‌آموز افغان و غیرایرانی

ثبت نام ۳۷۰ دانش‌آموز افغان و غیرایرانی

پنجشنبه ۲۳ شهریور 1396 - 09:30

محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش خبر داده است که ۳۷۰ دانش‌آموز افغانی و‌ غیرایرانی، در سال تحصیلی جدید ثبت‌نام کرده‌اند.

او در توئیتر نوشته است: به قولم عمل کردم. 370هزار دانش‌آموز افغانی‌ و‌ خارجی از مهر جا نماندند. درتلاشیم آنهایی که نتوانسته‌اند مدارک برسانندهم جانمانند.

>Saaad School

محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش خبر داده است که ۳۷۰ دانش‌آموز افغانی و‌ غیرایرانی، در سال تحصیلی جدید ثبت‌نام کرده‌اند.

او در توئیتر نوشته است: به قولم عمل کردم. 370هزار دانش‌آموز افغانی‌ و‌ خارجی از مهر جا نماندند. درتلاشیم آنهایی که نتوانسته‌اند مدارک برسانندهم جانمانند.