وضعیت مشابه نجفی و روحانی

احسان مهرابی

پنجشنبه ۲۳ شهریور 1396 - 16:12

محمد علی نجفی این روزها شاید احساس می کند،شرایط حسن روحانی در سال 92 را دارد.انتصابهای او در شهرداری تهران این تصور را تقویت می کند.برخی از مدیران او مسن تر از حد تصور هستند و او کمتر مدیران جوانی را به کار گمارده است.شاید نجفی احساس می کند،وضعیت شهرداری آشفته تر از آن است که او بخواهد ریسک کند و باید مدیرانی کارآزموده انتخاب کند.او البته فرصت خواهد داشت که جوانان را نیز در سمتهایی با حساسیت کمتر به کار گیرد و آنان برای سمتهای بعدی آماده شوند.

هرچند شرایط نجفی درشهرداری تهران مانند شرایط حسن روحانی درسال 92 است اما نجفی می تواند به نسبت روحانی حداقل به لحاظ تبلیغاتی شرایط متفاوتی را ایجاد کند.مصوبه شورای شهر تهران برای ارائه گزارش از وضعیت شهرداری در 100 روز می تواند فضا را برای او مهیا کند.

Saaad School

نجفی می تواند پس از 100 روز به راحتی گزارش دهد که شهرداری تهران چگونه تحویل او شده است. قاعدتا این گزارش در فضای سیاسی تبعات زیادی خواهد داشت اما باعث خواهد شد او پس از گذشت یک سال و همچنین در سالهای بعد گزارشی مقایسه ای از آنچه تحویل گرفته و عملکرد خود ارائه کند.

نجفی اما مانند روحانی با مطالباتی مواجه است که هنوز بی پاسخ مانده.انتخاب مدیران زن از جمله مطالباتی است که هنوز نجفی به آنها پاسخ نداده است.غلامحسین کرباسچی اولین شهردار تهران بود که زهرا صدراعظم نوری را به عنوان شهردار منطقه 7 انتخاب کرد اما پس از آن مدیریت زنان در شهرداری تهران چندان به صورت جدی دنبال نشد.

نجفی می تواند مانند کرباسچی یک انتصاب تاریخی انجام دهد.او می تواند برای نخستین بار یک اهل سنت را به عنوان شهردار منطقه و یا مدیر ارشد شهرداری انتخاب کند.

اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر تهران معروف صمدی نماینده سابق سنندج در مجلس را در فهرست خود قرار داده بودنداما او رد صلاحیت شد.صدها هزار نفر از اهل سنت ایران در تهران زندگی می کنند و قاعدتا حق دارند که به همین نسبت تعدادی از مدیران شهرداری از اهل سنت باشند.