روحانی: ضرر خروج از برجام صددرصد متوجه آمریکاست

روحانی: ضرر خروج از برجام صددرصد متوجه آمریکاست

سه شنبه ۲۸ شهریور 1396 - 16:20

رییس جمهور در دیدار جمعی از نخبگان سیاست خارجی آمریکا: خروج از برجام به معنای تضعیف جامعه بین‌المللی است،ایران بر مبنای اراده مردم و دمکراسی اداره می شود.

 زیرپاگذاشتن توافقات بین‌المللی بر مبنای خوشآیند یک فرد، دعوت دنیا به هرج و مرج، زورآزمایی و قدرت نظامی است، برای هر شرایطی آماده ایم؛ ضرر خروج از برجام صد درصد متوجه آمریکاست.

>Saaad School

رییس جمهور در دیدار جمعی از نخبگان سیاست خارجی آمریکا: خروج از برجام به معنای تضعیف جامعه بین‌المللی است،ایران بر مبنای اراده مردم و دمکراسی اداره می شود.

 زیرپاگذاشتن توافقات بین‌المللی بر مبنای خوشآیند یک فرد، دعوت دنیا به هرج و مرج، زورآزمایی و قدرت نظامی است، برای هر شرایطی آماده ایم؛ ضرر خروج از برجام صد درصد متوجه آمریکاست.