وزیر سابق دفاع: هرگز آزمایش‌های موشکی خود را تعطیل نکردیم

وزیر سابق دفاع: هرگز آزمایش‌های موشکی خود را تعطیل نکردیم

شنبه ۱ مهر 1396 - 18:34

دهقان مشاور فرمانده كل قوا و وزیر سابق دفاع : ما هرگز آزمایش‌های موشکی خود را تعطیل نکردیم و هر مانور و هر تستی که در این زمینه لازم داشتیم انجام دادیم.

ما امروز توانایی قرار دادن ماهواره در مدار و نگه داشتن آن و ارتباط با آن را پیدا کرده‌ایم.

>Saaad School

دهقان مشاور فرمانده كل قوا و وزیر سابق دفاع : ما هرگز آزمایش‌های موشکی خود را تعطیل نکردیم و هر مانور و هر تستی که در این زمینه لازم داشتیم انجام دادیم.

ما امروز توانایی قرار دادن ماهواره در مدار و نگه داشتن آن و ارتباط با آن را پیدا کرده‌ایم.