رهبر انقلاب: تا طرف مقابل برجام را پاره نکند آن را پاره نمیکنیم

رهبر انقلاب: تا طرف مقابل برجام را پاره نکند آن را پاره نمیکنیم

چهارشنبه ۲۶ مهر 1396 - 11:03

رهبر انقلاب، صبح امروز در دیدار نخبگان جوان: دولت‌های اروپایی بر مسئله‌ی برجام تأکید و سخنان رئیس جمهوری آمریکا را محکوم کرد.

وی گفت:ما از این مقدار استقبال می‌کنیم اما این کافی نیست که فقط بگویند او برجام را پاره نکند.برجام به نفع آنهاست. تا طرف مقابل برجام را پاره نکند ما آن را پاره نمی‌کنیم اما اگر او برجام را پاره کرد ما آن را ریزریز می‌کنیم.اولاً اروپا باید در مقابل اقدامات عملی آن‌ها بایستد؛ ثانیاً از ورود به مسائل دفاعی ما باید پرهیز کند؛ اینکه بیایند همان حرف را بزنند که چرا ایران در منطقه حضور دارد، خب چشمتان کور که حضور دارد؛ یا بگویند ایران چرا موشک دارد؛ خب شما چرا موشک دارید؟ چرا سلاح اتمی دارید؟

>Saaad School

رهبر انقلاب، صبح امروز در دیدار نخبگان جوان: دولت‌های اروپایی بر مسئله‌ی برجام تأکید و سخنان رئیس جمهوری آمریکا را محکوم کرد.

وی گفت:ما از این مقدار استقبال می‌کنیم اما این کافی نیست که فقط بگویند او برجام را پاره نکند.برجام به نفع آنهاست. تا طرف مقابل برجام را پاره نکند ما آن را پاره نمی‌کنیم اما اگر او برجام را پاره کرد ما آن را ریزریز می‌کنیم.اولاً اروپا باید در مقابل اقدامات عملی آن‌ها بایستد؛ ثانیاً از ورود به مسائل دفاعی ما باید پرهیز کند؛ اینکه بیایند همان حرف را بزنند که چرا ایران در منطقه حضور دارد، خب چشمتان کور که حضور دارد؛ یا بگویند ایران چرا موشک دارد؛ خب شما چرا موشک دارید؟ چرا سلاح اتمی دارید؟