امید احمدی نژاد به رهبری هاشمی شاهرودی

احسان مهرابی

جمعه ۲۶ آبان 1396 - 08:48

درخواست حمید بقایی،علی اکبر جوانفکر و حبیب خراسانی،سه تن از نزدیکترین یاران احمدی نژاد،برای سپرده شدن پرونده آنان به محمود هاشمی شاهرودی نشانی از طرح و نقشه و یا شاید رویای آنان برای بازگشت به عرصه قدرت دارد.

Saaad School

آنان با این اقدام محمود هاشمی شاهرودی را در مقابل صادق لاریجانی مطرح کرده اند.این اقدام می تواند نشانه ای از رویای آنان برای رهبری هاشمی شاهرودی در آینده ای نزدیک نیز باشد.از نگاه نزدیکان احمدی نژاد،صادق لاریجانی به دلیل شایعه های مطرح شده درباره اش مهره ای سوخته برای رهبری محسوب می شود.

ابراهیم رئیسی نیز با نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مهره ای سوخته محسوب می شود.با محاسبه آنان محمود هاشمی شاهرودی همچنان شانس بیشتری برای رهبری دارد.شاید یکی از دلایل اقدامات بی محابای نزدیکان احمدی نژاد نیز این امید باشد.

این امید به محمود هاشمی شاهرودی البته شاید بیش از حد خوشبیانه باشد،چرا که او در اتفاقات گذشته ثابت کرده محافظه کارتر از آنی است که در دعوای این چنینی درحمایت صریح از یکی از طرفین دعوا وارد شود.مگر اینکه او نیز مایل به تسویه حساب با صادق لاریجانی باشد.

دراین میان اما شاید احمدی نژاد و نزدیکانش امیدوار به پیامهایی هستند که از سوی محمد شریف ملک زاده بین آنان و هاشمی شاهرودی رد و بدل شده است.

مهم ترین تصمیم گیر دراینباره اما رهبر جمهوری اسلامی است و پذیرفتن این درخواست به معنای شکست صادق لاریجانی در مقابل احمدی نژاد خواهد بود.آیت الله خامنه ای پیش از این در مقابل حملات از نهادهای زیر نظر خود به صورت کامل حمایت کرده است.