زلزله ۲۰۰ هزار دام را در کرمانشاه تلف کرد

شنبه ۲۷ آبان 1396 - 19:31

سرپرست اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه از تلف شدن ۲۰۰ هزار راس دام عشایر در جریان زلزله یکشنبه شب هفته‌گذشته غرب استان خبر داد.

۵۰ میلیارد ریال تسهیلات برای جبران خسارت‌های وارده به عشایر استان اختصاص یافته است.

>Saaad School

سرپرست اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه از تلف شدن ۲۰۰ هزار راس دام عشایر در جریان زلزله یکشنبه شب هفته‌گذشته غرب استان خبر داد.

۵۰ میلیارد ریال تسهیلات برای جبران خسارت‌های وارده به عشایر استان اختصاص یافته است.