مرتضوی بار دیگر در دادگاه کهریزک حاضر نشد

مرتضوی بار دیگر در دادگاه کهریزک حاضر نشد

سه شنبه ۳۰ آبان 1396 - 08:11

 جلسه رسیدگی به پرونده محسن روح‌الامینی یکی از جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک، در حالی دقایقی پیش در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران آغاز شد که سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و متهم این پرونده، بار دیگر در دادگاه حاضر نشد.

مرتضوی در جلسه روز 18 مهر نیز حاضر نشده بود اما آن طور که وکیل روح‌الامینی بعد از پایان جلسه دادگاه اعلام کرد، مرتضوی بیمار بوده و گواهی پزشکی مبنی بر بیماری خود را به دادگاه ارائه کرده بود و قاضی نیز طبق مقررات جلسه را برای روز 30 آبان ماه تجدید کرد.

>Saaad School

 جلسه رسیدگی به پرونده محسن روح‌الامینی یکی از جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک، در حالی دقایقی پیش در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران آغاز شد که سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و متهم این پرونده، بار دیگر در دادگاه حاضر نشد.

مرتضوی در جلسه روز 18 مهر نیز حاضر نشده بود اما آن طور که وکیل روح‌الامینی بعد از پایان جلسه دادگاه اعلام کرد، مرتضوی بیمار بوده و گواهی پزشکی مبنی بر بیماری خود را به دادگاه ارائه کرده بود و قاضی نیز طبق مقررات جلسه را برای روز 30 آبان ماه تجدید کرد.