وزیر کشور: «روز کوروش» باید مدیریت شود

سه شنبه ۳۰ آبان 1396 - 15:10

رحمانی فضلی: از سال آینده باید «روز کوروش» را مدیریت کنیم و باید توجه داشت موضوع کوروش بحث ضد اسلامی نیست و علامه طباطبایی نیز معتقد بودند که ذوالقرنین کوروش است البته مشکل ما کوروش نیست بلکه معاندینی است که به دنبال سوء استفاده از این روز بودند.