محمود صالحی آزاد شد

محمود صالحی آزاد شد

پنجشنبه ۲ آذر 1396 - 16:55

محمود صالحی٬ فعال کارگری، امروز پس از نزدیک به یک ماه بازداشت آزاد شد.

Saaad School

این فعال کارگری کرد، آبان ماه برای گذراندن دوره یک سال زندان خود بازداشت شده بود.

اما تعدادی از نهادها و تشکل‌های کارگری با اشاره به وخامت وضع جسمانی محمود صالحی خواستار آزادی این زندانی شده بودند.

شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج به ریاست قاضی سعیدی در بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۴ محمود صالحی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل جمعیت معارض» در مرحله بدوی به ۹ سال زندان محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به یک سال کاهش یافت و همان روز ابلاغ و اجرا شد.

با این حال این فعال کارگری در شرایطی زندانی شده است که هفته‌ای دوبار به آنالیز نیاز دارد و بازداشت اخیر وی نیز در وضعیتی اتفاق افتاد که در حال خروج از یکی از جلسات دیالیز بود.