«دست خالی »قوه قضاییه در پرونده بقایی

احسان مهرابی

دوشنبه ۶ آذر 1396 - 12:38

 

محمود احمدی نژاد بارها اعلام کرده که دست قوه قضاییه در پرونده حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی «خالی است».Saaad School

این سخنان احمدی نژاد از یک جهت درست است، چرا که قوه قضاییه در واقع اصل اتهامات مربوط به حمید بقایی را در کیفرخواست او حذف کرده است.

پس از درگیری نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی  با آقای احمدی نژاد در سال ۹۰، تعدادی از مقامات سازمان میراث فرهنگی و نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی  برای فشار بر اوبازداشت شدند.

برخی از بازداشت شدگان از جمله اصغر پرهیزکار پس از آزادی به مقامات سازمان میراث فرهنگی و تعدادی از خبرنگاران اعلام کردند که بخش اصلی اعترافات مالی آنها  مربوط به هزینه کردن پولها و اموال دولتی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بوده است.

در حالیکه بخشی از پرونده حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی به دلیل اعترافات افراد دیگر علیه آنان تشکیل شده این بخش از اعترافات در نهایت از پرونده حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی حذف شده است.

این نوع رفتار محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ نیز سابقه داشته و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از پول مفقود شده در دوره شهرداری او می تواند در این انتخابات هزینه شده باشد.

قوه قضاییه ایران اما قاعدتا به دلایل سیاسی نمی تواند با این بخش از اقدامات محمود احمدی نژاد برخورد کند چرا که تایید همه گفته هایی خواهد بود که اصلاح طلبان و منتقدان آقای احمدی نژاد بیان می کردند.

بخش عمده پرونده ای که برای نزدیکان احمدی نژاد تشکیل شده نیز مربوط به رفتارهای غیر قانونی اداری آنان است.احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری خود بارها تاکید کرده بود که قوانینی که قبول نداشته باشد را اجرا نمی کند.

او همچنین در دوره ریاست جمهوری خود قوانین بودجه مصوب مجلس را اجرا نکرده و عملا اعتقادی به ردیف بودجه های مصوب مجلس نیز نداشته است.

رهبرجمهوری اسلامی نه تنها با این اقدامات و سخنان احمدی نژاد برخورد نکرد بلکه دربخشی از اقدامات فراقانونی رییس جمهوری سابق نیز مشارکت داشته است.از جمله اوبرخلاف مصوبه مجلس به احمدی نژاد اجازه واردات میوه را داد.

بخشی ازاقدامات مالی آقای بقایی که به واسطه آنها محاکمه می شود درنهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی نیز روالی معمول است.

با این تفاسیر دست قوه قضاییه از جهتی در پرونده حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی خالی است چرا که اگر بخواهند اتهامات اصلی آنان را مطرح کنند موضوعاتی چون انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و حمایت رهبر جمهوری اسلامی از اقدامات غیر قانونی احمدی نژاد مطرح می شود.