تنها راه احیای دریاچه ارومیه، استقراض خارجی است

دوشنبه ۱۳ آذر 1396 - 19:57

کلانتری، مدیر ستاد احیای دریاچه ارومیه: دریاچه ارومیه با بودجه سنواتی احیا نمی‌شود، استقراض از خارج راهکار تامین منابع مالی مورد نیاز  برای ستاد احیای دریاچه ارومیه است.

اگر سازمان برنامه و بودجه پول ندارد، دولت اجازه دهد از منابع خارجی وام بگیریم.

Saaad School

یعنی پول مورد نیاز دریاچه را از خارجی‌ها به شکل وام با بهره حدود ۲.۵ درصد بگیریم. این وام حدود پنج یا شش سال دوره تنفس دارد و بعد از آن طی بازه زمانی ۱۰ ساله بازپرداخت می‌شود.

با اینکه دولت در ماه گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان به ستاد احیای دریاچه ارومیه پرداخت کرد اما بودجه‌ای که باید به ستاد پرداخت شود، حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان است.