اعتراض ابطحی به حذف مستند فائزه هاشمی از سینما حقیقت

اعتراض ابطحی به حذف مستند فائزه هاشمی از سینما حقیقت

سه شنبه ۱۴ آذر 1396 - 09:14

محمد علی ابطحی در نامه ای به وزیر ارشاد به حذف مستند فائزه هاشمی از سینما حقیقت اعتراض کرد.

وی دراین نامه نوشت که فیلم مستند  غائزه هاشمی به کارگردانی مژگان اینانلو با این استدلال معاون سینمایی که« سینما حقیقت در مورد زنده ها مستند نداشته باشد»ممنوع شده است.

Saaad School

آقای ابطحی نوشت که این اقدام وزارت ارشاد « مستند سیاسی را نابود می کند و اندک گرایش به این کار را هم از بین می برد ».

وی تاکید کرد:ین نوع برحورد و اظهار نظر حتی اگر قانونی باشد، از وزارت تحت نظر شما که به فرهیختگی معروف هستید بعید بود. آن هم چند روز قبل از برگزاری جشنواره.پایه های دیکتاتوری در جامعه از همین بی پاسخگویی ها مستحکم می شود.
حتی اگر معاونت سینمایی به هر دلیل سیاسی و امنیتی وما اشبه نمایش فیلمی از سرکار خانم فائزه هاشمی را به مصلحت نمی داند، پیدا کردن و اعلام یک قانون برای جلوگیری از یک مستند کار صوابی نیست.