تکذیبیه سازمان اورژانس درباره خبر وقوع زلزله در تهران

سه شنبه ۲۱ آذر 1396 - 15:00

پیرحسین کولیوند، رئیس سازمان اورژانس کشور خبری مبنی بر وقوع زلزله در تهران را تکذیب کرد: با توجه به رسالت ارزشمند رسانه ها در آگاهی دهی به مردم عزیز و نشر اخبار صحیح، رسانه ها باید از نشر اخبار غیر موثق خودداری کنند و با انتشار اخبار کذب اذهان مردم را مشوش نکنند.

گفتنی است صبح امروز خبری درباره آماده بودن اورژانس برای زلزله احتمالی تهران منتشر شد که در فضای مجازی شائبه پیش‌بینی زلزله بزرگ در تهران را در پی داشت.

>Saaad School

پیرحسین کولیوند، رئیس سازمان اورژانس کشور خبری مبنی بر وقوع زلزله در تهران را تکذیب کرد: با توجه به رسالت ارزشمند رسانه ها در آگاهی دهی به مردم عزیز و نشر اخبار صحیح، رسانه ها باید از نشر اخبار غیر موثق خودداری کنند و با انتشار اخبار کذب اذهان مردم را مشوش نکنند.

گفتنی است صبح امروز خبری درباره آماده بودن اورژانس برای زلزله احتمالی تهران منتشر شد که در فضای مجازی شائبه پیش‌بینی زلزله بزرگ در تهران را در پی داشت.