دولت بی بوق

احسان مهرابی

پنجشنبه ۷ دی 1396 - 19:30

انتقادها از ضعف تیم اطلاع رسانی دولت حسن روحانی که از ابتدای دولت او مطرح بود در دولت دوم و همزمان با نارضایتی ها از اقدامات دولت با شدت بیشتری مطرح شده است.این وضعیت در دولتهای گذشته هم کم و بیش وجود داشته و محدود به دولت روحانی نیست.

یکی از اصلی ترین مشکلات دولتها در اطلاع رسانی، نداشتن رسانه های صوتی و تصویری است.صدا و سیما به تبعِ مناسبات سیاسی معمولا علیه دولتها بوده و حتی در جهت زمین گیر کردن دولتها حرکت کرده است.تنها درزمانهای محدود از جمله دولتهای اول اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد صدا و سیما در اختیار دولتها بوده است.

Saaad School

شاید از همین رو میرحسین موسوی پس از دعوتها برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ یکی از زمینه های لازم برای فعالیت دولتها را دراختیار داشتن یک شبکه تلویزیونی اعلام کرده بود.پیش از این نیز بارها وزرای دولت خاتمی مطرح کرده بودند که «دولت بوق ندارد» و آنان نمی توانند اقدامات خود را به گوش مردم برسانند.

هر چند وجود شبکه های مجازی و رسانه های فارسی زبان خارج از کشور تا حدودی به کمک دولتها آمده اما این رسانه ها هنوز دسترسی برای تهیه اخبار را ندارند و صدا و سیما همچنان مرجع بسیاری از اخبار محسوب می شود.

رسانه های مکتوب نیز به دلیل توقیف ها و فشارهای گسترده توان تاثیرگذاری خود را به نسبت سالهای اول فعالیت دولت محمد خاتمی از دست داده است.

ساختارهای متعدد اطلاع رسانی دولت نیز یکی از عوامل اصلی درضعف اطلاع رسانی در دولتها است. دوره فعالیت عبدالله رمضان زاده به عنوان سخنگوی دولت دوم محمد خاتمی یکی از دوره های متفاوت در اطلاع رسانی دولت بوده است. با این حال درهمان زمان مقامات شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کردند که در ساختار دولت 27 نهاد اطلاع رسانی موازی وجود دارد.از سوی دیگر معمولا سخنگویان دولتها با روسای دفتر رئیس جمهور همواره درباره نحوه اطلاع رسانی از اقدامات دولت و به خصوص شخص رئیس جمهور اختلاف نظر دارند و روسای دفترها معمولا اعتنایی به نظر سخنگویان نمی کنند.

از همین رو یکی از پیشنهادهای شورای اطلاع رسانی دولت ایجاد معاونت اطلاع رسانی رئیس جمهور بود،اجرای این پیشنهاد به دولت خاتمی وصال نداد و دولت احمدی نژاد هم هر چند از این پیشنهاد استقبال کرد اما عملا اقدامی دراینباره انجام نداد.

دولت حسن روحانی نیز همان راه سابق را رفته و این ضعف ها باعث شده که دولتها نتوانند از حداقل ابزارهای در اختیار خود برای اطلاع رسانی اقداماتشان استفاده کنند.