بر اساس برآوردهای بین المللی ۴ درصد مردم ایران گرسنه‌اند

دوشنبه ۱۱ دی 1396 - 15:37

احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: دولت ها می‌توانند اشکالی از فقر را هدف قرار دهند. فقر شدید یعنی گرسنه در کشور نماند.

دولت موظف بوده از شش ماه گزارش فقر منتشر کند که یکبار در آن دولت منتشر نشد.

Saaad School

بر اساس برآوردهای بین المللی چهار درصد مردم ایران و بر اساس برآوردهای ما دو درصد مردم ایران گرسنه‌اند که البته نرخ بدی نیست.