معاون سیاسی استاندار اردبیل: اکثر دستگیرشدگان در اعتراض‌ها با تعهد آزاد شدند

دوشنبه ۱۱ دی 1396 - 15:39

ناصر نصیری: در دو روز گذشته اغلب دستگیرشدگان در اعتراضات مردمی در اردبیل با اخذ تعهد آزاد شدند.

دستگیری‌ها صرفا به صورت محدود در مرکز استان بوده و ما هیچ نگرانی از بابت برخی تحرکات در مرکز استان نداریم.

Saaad School

همه ما می‌دانیم که با تنش اصلاح امور امکانپذیر نیست و با درگیری و خشونت نمی‌توان به اهداف سعادت‌بخش رسید بلکه مردم از راه صحیح و قانونی می‌توانند خواسته‌ها و مطالبات خود را از مسئولان پیگیری کنند.