روحانی بازنده تجمع ها

احسان مهرابی

چهارشنبه ۲۰ دی 1396 - 10:36

حسن روحانی تاکنون اصلی ترین بازنده تجمعات اخیر بوده است مگر اینکه بتواند بابت این تجمع ها در پشت پرده امتیازاتی از رهبر جمهوری اسلامی بگیرد.

Saaad School

یکی از مهمترین اقدامات دولت روحانی ایستادگی در مقابل فشارها برای فیلتر شدن شبکه های مجازی بوده است. اینک نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی به بهانه تجمع های اخیر تلگرام را فیلتر کرده و چهره هایی چون احمد خاتمی، امام جمعه تهران، از دولت خواسته اند که این پیام رسان همچنان همچنان فیلتر باقی بماند.

نحوه مواجهه مجلس با تجمع های اخیر هم  باعث شکست برنامه های اقتصادی دولت خواهد شد.نمایندگان مجلس که گمان می کنندیکی از دلایل تجمع های اخیر لایحه بودجه ۹۷بوده وعده داده اند که قیمت ها در سال آینده افزایش نخواهد یافت.

اگر وضع به همین منوال پیش برود دولت در اجرای برنامه های اقتصادی آینده دچار مشکل خواهد شد. هر چند که بخش عمده ای از اعتراضها به بودجه ۹۵ مربوط به بودجه نهادهای زیر نظر جمهوری اسلامی و حوزه های علمیه بوده اما بعید است که بودجه این نهادها تغییر کند و تغییرات بودجه تنها دامن دولت را خواهد گرفت.

حتی ممکن است به بهانه این تجمع ها بودجه نهادهای امنیتی نیز افزایش پیدا کند.سپاه پاسداران همچنین این تجمع ها را فرست مناسبی یافته تا فضا را امنیتی تر کند.

دولت روحانی همچنین از این پس نخواهد توانست برنامه های جدیدی را اجرا کند و عملا به سمت محافظه کاری خواهد رفت.

در فضای سیاسی نیز واکنشهای روحانی به تجمع های اخیر باعث انتقاد حامیانش و شکاف در میان آنها شده است.سخنان رهبر جمهوری اسلامی هم ثابت می کند که او همچنان ریشه اعتراضها را اقتصادی می داند و توجهی به مطالبات سیاسی و فرهنگی مطرح شده در این تجمع ها ندارد.

اینک برای روحانی تنها امتیازات پشت پرده مانده است. به این معنا که او با تشریح دلایل اعتراضها از رهبر جمهوری اسلامی بخواهد در فضای سیاسی و فرهنگی گشایشی ایجاد کند. مشکل اما این جاست که آیت الله خامنه ای تاکنون هر گشایشی را به معنای بحران تازه دانسته و در برابر این فشارهابرای عقب نشینی مقاومت کرده است مگر اینکه این فشارها پر فشار باشد.