نامه پایان حصر

احسان مهرابی

چهارشنبه ۱۱ بهمن 1396 - 22:53

یکی از مهم ترین مشخصه های مهدی کروبی،نامه های سرگشاده به مقامات جمهوری اسلامی و کنایه ها و عبارات خاص دراین نامه هاست،از عبارت خواب اصحاب کهف درباره تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 84 گرفته تا پاسخ به صادق لاریجانی با این عنوان که «زمانی که امثال من در زندان بودند  شما در دامان مادر به شیر خوردن مشغول  بودید».

نامه جدید کروبی به آیت الله خامنه ای به نوعی تکرار موضوعات 14 نامه پیشین به او و همچنین بیش از 80 نامه ای است که به دیگر مقامات جمهوری اسلامی نوشته است.نامه هایی که البته اکثر آنها از زمان حذف کروبی و همفکرانش از قدرت نوشته شده است.

Saaad School

به تعبیری نامه های اعتراضی کروبی پس از فوت آیت الله خمینی آغاز شده و پیش از آن نشانی از این نامه ها نیست.معدود نامه های پیش از آن نیز در حمایت از آیت الله خمینی و حمله به مخالفان او بوده است.از جمله نامه ای که به همراه برخی از همفکرانش خطاب به آیت الله منتظری و در انتقاد از او نوشتند.

یکی از مهمترین محورهای نامه های کروبی موضوع انتخابات بوده،چرا که عملا حذف جریان مشهور به چپ اسلامی از قدرت عملا با انتخابات مجلس چهارم آغازشد،انتخاباتی که شورای نگهبان پیش از آن عملا نظارت استصوابی را اجرا کرد وپس از آن درمجلس برآمده از این نوع نظارت قانون آن تصویب شد.

هرچند نامه کروبی به رهبر جمهوری اسلامی به جز موضوع اعتراضهای اخیرتکرار نامه های قبلی او بوده اما شرایط نگارش نامه آن را متفاوت کرده است.نامه ای از حصر و به تعبیر گروهی درپایان حصر.نامه ای با این پیام که کروبی برای خروح از حصر باج نمی دهد و اگرحصر برداشته شود همانی است که قبلا بوده.

هر چند نامه کروبی بر تصمیمات قبلی درباره حصر او تاثیر گذار است اما این نامه را می توان نامه پایان حصرهم خواند.به این معنا که نگارش این نامه ثابت کرده حصر هیچ تاثیری بر کروبی نداشته و درحالیکه او اکثر نامه های اعتراضی قبلی به آیت الله خامنه را به صورت غیر علنی نوشته بود اینک به صورت علنی به او نامه می نویسد.

کروبی درحالی از حصر به رهبر جمهوری اسلامی نامه سرگشاده نوشته که درنامه اش عملا او را کینه توز خوانده و «آمار مضحک ۳۰۰ هزار »رأی  خود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را حاصل نامه سرگشاده قبلی به آیت الله خامنه ای و افشای نقش مجتبی خامنه ای در انتخابات دانسته است.

اینک او با محاسبه همه این نکات این نامه را نوشته،چرا که شاید شبیه به نامه مشهور آیت الله طاهری،امام جمعه اصفهان به آیت الله خامنه ای معتقد است که «آردم را بیخته ام و الکم را آویخته».