جزییاتی از بازسازی امامزاده‌ای که سونا و استخر ۳۰میلیاردی دارد

شنبه ۲۱ بهمن 1396 - 15:20

میرزایی نیکو، نماینده مجلس: امامزاده مجهز به سونا و جکوزی در تهران "قاضی صابر" نام دارد.

پروژه بازسازی و تاسیس سونا و جکوزی در امامزاده قاضی صابر واقع در ده‌ونک تهران با بودجه ۳۰ میلیارد تومانی در دوران مدیریت مدیران قبلی شهرداری تهران آغاز شد و هنوز هم تکمیل نشده است.

Saaad School

مبلغ ۲۵ میلیارد تومان از بودجه ۳۰ میلیاردی این پروژه، تخصیص یافته و مبلغ ۵ میلیارد تومان دیگر نیز برای تکمیل آن نیاز است.