رفراندوم،حربه روحانی برای انتخابات

احسان مهرابی

یکشنبه ۲۲ بهمن 1396 - 11:15

سخن گفتن از رفراندوم در جمهوری اسلامی همواره یک تابو بوده است،چرا که به نوعی ضرورت تغییر درساختارها را یادآوری می کند.

گویا تنها رهبران جمهوری اسلامی حق دارند که ازرفراندوم سخن بگویند.آیت الله خمینی دستور بازنگری درقانون اساسی را پیش از مرگش صادر کرد و آیت الله خامنه ای اما از ضرورت بازگشت به وضع سابق سخن گفته است.

Saaad School

هر چند آیت الله خامنه ای هنوز جسارتی برای تغییر قانون اساسی و بازگشت به نخست وزیری ندارد.

حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مراسم پیروزی انقلاب 57 از رفراندوم سخن گفته است.او پیش از ورود به موضوع رفراندوم موضوع رد صلاحیت نامزدهای انتخابات را مطرح کرده است.قاعدتا ورود روحانی به این بحث می تواند پیشگیری برای انتخابات مجلس یازدهم باشد.

روحانی شاید مدل دولت خاتمی را پیش روی خود می بیند و تصور می کندنزدیکان رهبر جمهوری اسلامی مانند انتخابات مجلس هفتم حامیان او را در انتخابات مجلس یازدهم قلع و قمع خواهند کرد و سپس با از کار انداختن دولت و ناامید کردن حامیان ریاست جمهوی بعدی را نیز تصاحب خواهند کرد.

دراین میان موضوع رهبری آینده هم قاعدتا تاثیرگذار است و در بخشی از درگیریهای سیاسی نیم نگاهی نیز به این موضوع وجود دارد.

حسن روحانی اما برای اجرای ایده رفراندوم اهرم خاصی ندارد و مطرح کردن این بحث می تواندیک فضا سازی سیاسی باشد.محمد خاتمی نیز یک بار این ایده را مطرح کرد امادرآن زمان او همه فرصتها و امتیازها را از دست داده بود و فضای سیاسی به او اجازه هیچ تحرکی را نمی داد.

خاتمی سال 81 دو لایحه مشهور به لوایح دو قلو را با هدف افزایش اختیارات رئیس جمهور و اصلاح قانون انتخابات به مجلس فرستاد اما درنهایت شورای نگهبان این لوایح را تصویب نکرد ودرنهایت آنها را پس گرفت.

خاتمی نیز درآن زمان موضوع رفراندوم را مطرح کرد اما پی نگرفت.مدتی بعد اما او انتخابات مجلس هفتم را به مفتضح ترین شکل ممکن برگزار کرد واصلاح طلبان عملا از قدرت اخراج شدند.

اینک حسن روحانی با الهام از آن تجربیات موضوع انتخابات و رفراندوم را مطرح کرده است.طرح این موضوعات اما زمانی مفید است که روحانی اراده ای برای اقداماتی مانند استعفا یا اقدامات جدی دیگر داشته باشد و بتواند از طریق این اقدامات از رهبر جمهوری اسلامی امتیاز بگیرد و یا حداقل حامیان خود را مایوس نکند.