شمخانی: فعالیت فعالان محیط زیست مبهم است

یکشنبه ۲۲ بهمن 1396 - 14:58

علی شمخانی در واکنش به بازداشت چند نفر از فعالان محیط زیست: گویا این بازداشت‌ها در شب گذشته اتفاق افتاده است و هنوز اطلاع دقیقی از آن ندارم.

در پشت فعالیت‌های مأموران تخصصی برخی از Ngo‌ها در حوزه‌هایی مانند بهزیستی، زنان، محیط زیست و آب؛ هاله‌ای از ابهام در ارتباطات وجود دارد که در حال بررسی است.

>Saaad School

علی شمخانی در واکنش به بازداشت چند نفر از فعالان محیط زیست: گویا این بازداشت‌ها در شب گذشته اتفاق افتاده است و هنوز اطلاع دقیقی از آن ندارم.

در پشت فعالیت‌های مأموران تخصصی برخی از Ngo‌ها در حوزه‌هایی مانند بهزیستی، زنان، محیط زیست و آب؛ هاله‌ای از ابهام در ارتباطات وجود دارد که در حال بررسی است.