آشنا: مرتضوی را تکثیر نکنیم

آشنا: مرتضوی را تکثیر نکنیم

یکشنبه ۲۲ بهمن 1396 - 22:57

حسام الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور در واکنش به مرگ کاووس سیدامامی، نوشت: یک مرتضوی برای یک کشور کافی بود؛ او را تکثیر نکنیم.

Saaad School

حسام الدین آشنا در توییتر خود نوشت: «قاضی ها و دادستان ها و ضابط‌ها و بازپرس‌ها و بازجوها نه معصومند، نه بی خطا و نه خالی از حب و بغض. همانگونه که نظارت بر قوه مجریه ضروری است اعمال نظارت بر رفتار با متهمان ومحکومان هم ضروری است. یک مرتضوی برای یک کشور کافی بود؛ او را تکثیر نکنیم.»