ادعای فارس: سیدامامی در سلول خود را دار زد

ادعای فارس: سیدامامی در سلول خود را دار زد

یکشنبه ۲۲ بهمن 1396 - 23:37

کانال تلگرامی خبرگزاری فارس مدعی شده است کاووس سید امامی، در سلولش در زندان خود را دار زده است.

Saaad School

هنوز هیچ مقام مسئولی این خبر را تایید نکرده است. همچنین اخبار غیررسمی حاکی از سکته این استاد دانشگاه در زندان بود.

این در حالی است که به گفته زندانیان سابق هیچ شی یا وسیله تیز، بند کفش و هر چیزی که زندانی بتواند به خود آسیب برساند در اختیار او قرار نمی‌گیرد.