ارسال نامه سوال از رئیس‌جمهور به دفتر روحانی

ارسال نامه سوال از رئیس‌جمهور به دفتر روحانی

سه شنبه ۲۴ بهمن 1396 - 14:22

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد که «طبق آیین نامه داخلی مجلس نامه کمیسیون اقتصادی برای سوال از رئیس جمهور به دفتر حسن روحانی ارسال شد.»

Saaad School

محمدرضا پورابراهیمی  گفت: در پی در خواست نمایندگان از هیات رئیسه مجلس در خصوص سوال از رئیس‌جمهور در زمینه ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، این سوال روز گذشته به کمیسیون اقتصادی رسید . همان دیروز نامه در حضور نماینده رئیس جمهور در کمیسیون اقتصادی تدوین شد و ظرف یک هفته نماینده رئیس جمهور با نماینده سوال کنندگان در کمیسیون اقتصادی حضور پیدا خواهند کرد و گزارش این موضوع به صحن علنی مجلس ارائه می شود تا تصمیم گیری نهایی انجام شود.

او خاطرنشان کرد: طبق آیین نامه داخلی مجلس ظرف یک هفته رئیس جمهور مکلف است نماینده خود را معرفی کند تا در کمیسیون حضور یابد؛ به دلیل اهمیت موضوع در لابلای جلسات بررسی لایحه بودجه جلسه کمیسیون اقتصادی برای بررسی سوال نمایندگان تشکیل خواهد شد و نتیجه سوالات نمایندگان در خصوص موسسات غیرمجاز و پاسخ های نماینده ویژه رئیس جمهور پس از نهایی شدن در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس ارسال می شود تا  تصمیم نهایی اخذ شود.