علی شریعتی آزاد شد

علی شریعتی آزاد شد

سه شنبه ۲۴ بهمن 1396 - 17:13

علی شریعتی در پی موافقت با آزادی مشروط از زندان آزاد شد.

Saaad School

علی شریعتی به اتهام حضور در تجمع علیه اسیدپاشی مقابل مجلس و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال زندان محکوم شده بود.

این فعال سیاسی و مدنی در اعتراض به این حکم دست به اعتصاب غذا زد و ۷۵ روز در اعتصاب بود.