دستور روحانی: گزارش قصور احتمالی در مرگ زندانیان

دستور روحانی: گزارش قصور احتمالی در مرگ زندانیان

چهارشنبه ۲۵ بهمن 1396 - 23:04

حسن روحانی، رئیس جمهور دستور دادر مورد «حوادث ناخوشایند در بعضی از بازداشتگاه‌ها»، کمیته‌ای با حضور وزرای کشور، اطلاعات و دادگستری و نیز معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شود.

به گزارش ایسنا، این کمیته قرار است  موارد «قصور یا تقصیر احتمالی» مأموران یا مسئولان را به رئیس جمهور گزارش دهد.

Saaad School

صدور این دستور چهار روز پس از آن صورت می‌گیرد که اعلام شد کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه امام صادق و مدیرعامل «حیات وحش میراث پارسیان»، دو هفته پس از بازداشت، روز ۱۹ بهمن در زندان نیروهای امنیتی درگذشت.