واکنش روحانی به درگیری های گلستان هفتم

واکنش روحانی به درگیری های گلستان هفتم

چهارشنبه ۲ اسفند 1396 - 08:38

در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت،وزرای کشور و اطلاعات از حوادث رخ داده در خیابان گلستان هفتم تهران گزارش دادند.

براساس این گزارش،رییس جمهور در این جلسه تاکید کرد: برخوردهای خشونت آمیز و اهانت به پلیس که حافظ نظم و امنیت جامعه است را به هیچ وجه تحمل نمی کنیم.

Saaad School

وی «ضمن احترام به همه عقاید و افکار و پذیرش تنوع های فکری و فرهنگی، رفتارهای خشونت آمیز از طرف هر گروهی را به شدت محکوم کرد».

 رئیس جمهور در ادامه «دستگاه های مسئول را با هدف تقویت انسجام و یکپارچگی ملی و افزایش وحدت و همگرایی، به بررسی و کند و کاو در ریشه های شکل گیری اینگونه حوادث مامور کرد».