پیام نورعلی تابنده به مقامات

پیام نورعلی تابنده به مقامات

چهارشنبه ۲ اسفند 1396 - 17:16

حساب توییتر مجذوبان نور، وابسته به دراویش گنابادی از « وخامت حال دراویش بازداشت‌شده بخصوص دراویش زن در تهران» خبر داده است.

Saaad School

این  گزارش افزوده است که «رضا انتصاری، کسری نوری و بهنود رستمی» در  حالی به بیمارستان امام سجاد منتقل شدند که «در در اثر شدت جراحات وارده در  حالت اغما به سر برده و اکنون خبری از آنان در دست نیست.»

همچنین نورعلی تابنده، قطب‌ دراویش گنابادی در بیانیه‌ای از درویشان خواست که «به تهران نیایند».

تابنده همچنین به کسانی که «عنان مملکت را در دست دارند» گفت که «خوب است دشمنی‌هایی را که موجب این درگیری‌های دردناک می‎شود از داخل جامعه بردارند.»