آزادی مردان تجمع ۸ مارس

آزادی مردان تجمع ۸ مارس

شنبه ۲۶ اسفند 1396 - 22:23

مردان بازداشت شده در تجمع روز زن در هشتم مارس به قید کفالت آزاد شدند.

Saaad School

علی افسونگر، علی سالم،‌ پیمان چهرازی، مهرداد قاضی‌ و جواد عباسی توللی ،‌ شنبه شب از زندان فشافویه در میان استقبال خانواده و دوستانشان آزاد شدند.

نیروی انتظامی روز پنج‌شنبه ۱۷ اسفند مانع از برگزاری تجمع شماری از زنان در برابر ساختمان وزارت کار شد بود و تعدادی از تجمع‌کنندگان را بازداشت کردند.

۵ تن از مردان دستگیرشده به زندان فشافویه منتقل شده بودند.