پزشکیان: جهانگیری هم شهردار شود بلایی سرش می‌آورند

یکشنبه ۲۷ اسفند 1396 - 14:54

مسعود پزشکیان نماینده تبریز و نایب رئیس مجلس درباره استعفای نجفی از شهردا ری تهران و شایعاتی درباره جایگزینی اسحاق جهانگیری گفت:بعید است کسی که معاون اول رئیس‌جمهور است این پست را رها کند و شهردار شود.

اگر هم آقای جهانگیری بخواهد شهردار شود شاید با یک بهانه‌ای بلایی سرش می‌آورند که مجبور شود او هم از شهرداری استعفا دهد.

Saaad School

اگر کسی برنامه‌ای داشته باشد می‌تواند کاندیدا شود اما صحبت این است که برای مدیریت شهر تهران برنامه داریم یا خیر. این موضوع نیاز به اطلاعات دارد که من ندارم تا بتوانم قضاوت کنم.