افسانه پیل و پراید یا ازدواج با عمه

احسان مهرابی

سه شنبه ۲۹ اسفند 1396 - 10:15

محسن رنانی،سخنرانی محمد فاضلی، جامعه شناس و استاد دانشگاه شهید بهشتی را به عنوان تحلیل برگزیده سال معرفی کرده و نوشته که این سخنان یک «تحلیل چارجیم» (جامع، جدی، جمع‌وجور، جماعت‌فهم) از وضعیت کلان کشور ارائه می کند.

Saaad School

محمد فاضلی  درسخنان خود بارها تاکید می کند که حل مشکلات فعلی با مدل های فعلی مورد نظر جمهوری اسلامی عملا ممکن است.اوحل مشکلات با مدل های مورد نظرحکومت را شبیه سوار کردن یک فیل دریک پراید می داند و تاکید می کند که با روش های فعلی حل این مشکلات ممکن نیست.

مشکل اما این جاست که نگاه حکومت جمهوری اسلامی به بحران ها متفاوت با نگاه محمد فاضلی و دیگر کارشناسان است.مدل نگاه حکومت جمهوری اسلامی به مشکلات شبیه به مدل فردی است که می خواست با عمه خود ازدواج کند.این فرد وقتی با یک روحانی موضوع را درمیان گذاشت.آن روحانی با استدلال های فراوان دینی و استدلال های دیگر برای او توضیح داد که نمی تواند با عمه خود ازدواج کند.آن فرد اما فردا نزد روحانی آمد و گفت که ما کردیم و شد.

جمهوری اسلامی نیز نگاه آن فرد را دارد که سال ها اقداماتی را برخلاف بسیاری از قواعدکارشناسی انجام داده و اتفاقی رخ نداده است.از سوی دیگر مقامات جمهوری اسلامی اساسا روش هایی که جامعه شناسان و دیگر کارشناسان علوم انسانی برای تحلیل موضوعات به کار می برند را قبول ندارند.

آیت الله خامنه ای ونزدیکانش بارها شاخص های جهانی و علمی  برای اندازه گیری وضعیت اقتصادی کشور را زیر سئوال برده اند و تنها با توصیف های کلی بیان می کنند که وضعیت کلی کشور بهترین وضعیت است.

درباره دیگر شاخص ها نیز آن ها نگاه خاص خود را دارند.آنان پس ازسال ها به این نتیجه رسیده اند که حال که شاخص ها وضعیت جمهوری اسلامی را نامطلوب نشان می دهند،به جای اصلاح وضعیت شاخص های من درآوری و علوم من درآوردی اسلامی را ابداع کنند.

بسیاری از تحلیل گران معتقدند که این روش تا مدتی معین دوام خواهد یافت.از نگاه مقامات جمهوری اسلامی اما این موضوع چندان مهم نیست.برخی از ماموران امنیتی دربازجوئی ها درپاسخ به گفته های فعالان سیاسی که حکومت با این وضعیت دوام نمی آورد گفته اند که هرحکومتی بالاخره یک زمانی ساقط می شود،مهم این است که ما بتوانیم تا جایی که می توانیم حکومت را نگه داریم.

حتی پس از اعتراض های دی ماه نیز نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی تلاش کرده اند با دادن آدرس غلط تنها دلیل اعتراض ها را موضوعات اقتصادی جلوه دهند و این اعتراض ها نیز تاثیری در رفتار حکومت نداشته است.با این تفاسیر بعید است که جمهوری اسلامی به هشدارهایی از جنس هشدارهای محمد فاضلی توجهی کند و همچنان مدعی است که می کنیم و می شود.